Komercijalni sektor

Srem
Milorad Lukić – regionalni menadžer
+381 66 88 40 975 milorad.lukic@matagro.com
Banat
Aleksandar Mačkić – regionalni menadžer
+ 381 66 88 40 931 aleksandar.mackic@matagro.com
Bačka
Milorad Lukić – regionalni menadžer
+381 66 88 40 975 milorad.lukic@matagro.com
Gojko Stolić – komercijalista
+381 66 88 40 973 gojko.stolic@matagro.com
Vladimir Poljaković – magacin Stari Žednik
+381 64 83 35 395 zednik@matagro.com
Marin Dulić – magacin Bikovo
+381 66 88 40 912 bikovo@matagro.com
Miloš Sačić – unutrašnja trgovina
Tel: +381 21 895 702
Mob: +381 66 88 40 850 milos.sacic@matagro.com

Uprava

Sanela Popović – finansije i računovodstvo
Tel: +381 21 529 591
Mob: +381 64 83 35 397 sanela.popovic@matagro.com
Jelena Petković - logistika i administracija
Tel: +381 529 591
Mob: +381 66 88 40 968 jelena.petkovic@matagro.com
Nikola Puljić – direktor
Tel: +381 21 895 424
Mob: 066 88 40 851 nikola.puljic@matagro.com
SR